Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2018
Випуск 26
Автори Бешлей А.
Назва статті Про використання методу інтегральних рівнянь для розв’язування задачі Неймана для еліптичного рівняння зі змінними коефіцієнтами
Анотація Розглянуто наближене розв’язування внутрішньої задачі Неймана для еліптичного рівняння зі змінними коефіцієнтами в двовимірній однозв’язній області. Використовуючи функцію Леві, цю диференціальну задачу зведено до системи гранично-просторових інтегральних рівнянь другого роду. Чисельне розв’язування параметризованої системи виконано методом Нистрьома з використанням відповідних квадратур. Ефективність цього методу підтверджують результати чисельних експериментів.
Мова Українська
PDF формат Бешлей А.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти