Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2018
Випуск 26
Автори Шахно С., Ярмола Г.
Назва статті Про ітераційні методи для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати з декомпозицією оператора
Анотація Запропоновано та досліджено ітераційні диференціально-різницеві методи розв’язування нелінійної задачі про найменші квадрати з декомпозицією оператора, які використовують замість матриці Якобі суму похідної від диференційовної частини оператора і поділену різницю від недиференційовної частини. Доведено теореми, які обґрунтовують локальну збіжність комбінованих методів за слабких ω-умов, визначено швидкість їхньої збіжності. Наведено результати числового експерименту.
Мова Українська
PDF формат Шахно С., Ярмола Г.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти