Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2018
Випуск 26
Автори Бернакевич І., Вагін П., Козій І., Шинкаренко Г.
Назва статті Числовий аналіз стану геометрично нелінійних оболонок, породженого термосиловими навантаженнями
Анотація Сформульовано нелінійну початково-крайову задачу для оболонок, податливих до зсувів і стиснення. Записано ключові рівняння для визначення нестаціонарного термопружного стану розглядуваної математичної моделі оболонок. Чисельно розв’язано задачу визначення термонапружень пластини, що перебуває в умовах нерівномірного нагріву. Розглянуто випадок, коли пластина нагрівається шляхом теплообміну згідно з законом Ньютона з середовищем, температура якого описується нормально-круговим законом. Зроблено порівняльний аналіз отриманих чисельних розв’язків у лінійнійному та геометрично нелінійному формулюванні.
Мова Українська
PDF формат Бернакевич І., Вагін П., Козій І., Шинкаренко Г.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти