Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2018
Випуск 26
Автори Кіндибалюк Аркадій, Притула М.
Назва статті Прямий метод Лі-алгебричних дискретних апроксимацій для роз’язування рівняння адвекції
Анотація Запропоновано й обґрунтовано прямий метод Лі-алгебричних дискретних апроксимацій для чисельного розв’язування задачі Коші для рівняння адвекції, яке задане у замкнутій області з часовою межею.
Ідея прямого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій полягає у тому, що з використанням аналітичних підходів, зокрема методу малого параметра, побудовано наближений аналітичний розв’язок задачі у вигляді степеневого ряду за часовою змінною.
Доведено, що обчислювальна схема збіжна. Обчислювальні експерименти засвідчили, що при однакових показниках точності та збіжності, характерних для узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій вдалося суттєво зменшити кількість арифметичних операцій з використанням пропонованого нами підходу.
Мова Англійська
PDF формат Кіндибалюк Аркадій, Притула М.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти