Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Бігун О., Притула М.
Назва статті Числове моделювання впливу білого шуму на розв’язки рівняння Кортевега – де Фріза
Анотація Досліджено вплив білого шуму на поширення поодинокого солітону. Розглянуто стохастичне рівняння Кортевега–де Фріза з початковою умовою та умовою періодичності. Запропонована числова схема, адаптована для випадку наявності у рівнянні Кортевега–де Фріза шумового члена. Наведено результати числових експериментів.
Мова Українська
PDF формат Бігун О., Притула М.@nbsp
DOC формат Бігун О., Притула М.@nbsp
HTML формат Бігун О., Притула М.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти