Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Цегелик Г., Підківка Л., Федчишин Н.
Назва статті Екстраполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь
Анотація З використанням апарату некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій [1, 2] побудовано чисельний метод розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку та досліджено його збіжність
Мова Українська
PDF формат Цегелик Г., Підківка Л., Федчишин Н.@nbsp
DOC формат Цегелик Г., Підківка Л., Федчишин Н.@nbsp
HTML формат Цегелик Г., Підківка Л., Федчишин Н.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти