Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 4
Автори Горобець О., Єлейко Я.
Назва статті Принципи розрахунку премії одного виду страхування
Анотація Розглянуто розрахунок вартості деякого виду страхування в умовах випадкових змін економічної ситуації за допомогою принципу Есшера. Припущено, що залежно від економічного становища країни загальні збитки страхової компанії є експоненціально розподілені з різними коефіцієнтами і. Розрізнено три стани економіки з різними рівнями сприятливості для страхового бізнесу. Наведено деякі властивості принципу Есшера та інших принципів розрахунку премій за страхування
Мова Українська
PDF формат Горобець О., Єлейко Я.@nbsp
DOC формат Горобець О., Єлейко Я.@nbsp
HTML формат Горобець О., Єлейко Я.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти