Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Підківка Л., Цегелик Г.
Назва статті Інтерполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь
Анотація З використанням апарату некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій [1, 2], побудовано чисельний метод розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь першого порядку та досліджено його збіжність.
Мова Українська
HTML формат Підківка Л., Цегелик Г.@nbsp
PDF формат Підківка Л., Цегелик Г.@nbsp
DOC формат Підківка Л., Цегелик Г.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти