Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Попов Б., Лаушник О., Сущик К.
Назва статті Нелінійні апроксимаційні моделі
Анотація Запропоновано нелінійні апроксимаційні моделі зображення фізичних процесів у вигляді найкращого чебишовського нелінійного наближення та балансного наближення чебишовськими сплайнами з різними виразами на підінтервалах. Моделі ґрунтуються на понятті ядра наближення.
Мова Українська
HTML формат Попов Б., Лаушник О., Сущик К.@nbsp
PDF формат Попов Б., Лаушник О., Сущик К.@nbsp
DOC формат Попов Б., Лаушник О., Сущик К.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти