Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Прокіп В., Мельник О., Кузаконь В.
Назва статті Про один клас дільників багаточленних матриць над полем
Анотація З’ясовано умови існування унітального дільника з заданим визначником із багаточленної матриці над полем характеристики нуль. У випадку, якщо шуканий дільник існує, то запропоновано метод його побудови.
Мова Українська
HTML формат Прокіп В., Мельник О., Кузаконь В.@nbsp
PDF формат Прокіп В., Мельник О., Кузаконь В.@nbsp
DOC формат Прокіп В., Мельник О., Кузаконь В.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти