Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Дияк І., Березюк Т.
Назва статті Гібридні скінченно-граничноелементні апроксимації задач теорії пружності на основі методу декомпозиції області
Анотація Побудована гетерогенна чисельна схема для розв’язання осесиметричної задачі теорії пружності з використанням методу скінченних і граничних елементів на основі альтернуюючого методу Шварца. Запропонований вибір параметра релаксації для прискорення ітераційного процесу. Наведені результати чисельного експерименту для модельної задачі.
Мова Українська
HTML формат Дияк І., Березюк Т.@nbsp
PDF формат Дияк І., Березюк Т.@nbsp
DOC формат Дияк І., Березюк Т.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти