Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Махоркін І., Сеник А.
Назва статті Модель ефективного теплового джерела для ортотропного циліндричного тіла, яке опромінюють концентрованим потоком енергії
Анотація Запропоновано математичну модель нагрівання-охолодження циліндричних тіл у разі їхнього опромінення концентрованим потоком енергії (КПЕ). Модель враховує локальність та режим дії КПЕ, форму плями опромінення та траєкторію її поступального руху, габарити виробу й анізотропію матеріалу, умови теплообміну. З використанням методу миттєвих джерел та методів інтегральних перетворень отримано аналітичний опис температурного поля, зумовленого опроміненням поверхні рухомим нормально розподіленим потоком енергії.
Мова Українська
HTML формат Махоркін І., Сеник А.@nbsp
PDF формат Махоркін І., Сеник А.@nbsp
DOC формат Махоркін І., Сеник А.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти