Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Попович В., Іванків К.
Назва статті Нелінійна задача теплопровідності для кулі з теплообміном
Анотація Побудовано аналітично-числовий розв’язок нестаціонарної задачі теплопровідності для порожнистої кулі, теплофізичні характеристики матеріалу якої змінюється зі зміною температури. Вважається, що куля має рівномірний розподіл температури і в початковий момент часу починає конвективно обмінюватися теплом із зовнішніми середовищами сталих температур. Як частковий випадок отримано розв’язок для суцільної кулі.
Мова Українська
HTML формат Попович В., Іванків К.@nbsp
PDF формат Попович В., Іванків К.@nbsp
DOC формат Попович В., Іванків К.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти