Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Яджак М.
Назва статті Організація квазісистолічних обчислень під час розв’язування задач цифрової фільтрації
Анотація Запропоновано схеми організації квазісистолічних обчислень під час розв’язування дво- та тривимірної задач цифрової фільтрації за умови накладання обмежень на кількість вихідних каналів зв’язку. Наведено оцінки прискорення обчислень, що підтверджують доцільність використання цих схем.
Мова Українська
HTML формат Яджак М.@nbsp
PDF формат Яджак М.@nbsp
DOC формат Яджак М.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти