Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Вовк В., Мушкевич Б.
Назва статті Застосування об'єктного підходу до розробки моделі процесів інформаційних систем з використанням реляційних баз даних
Анотація Одним з варіантів застосування об'єктного підходу до розробки моделі даних інформаційної системи з використанням реляційної СКБД є врахування природної ієрархії класів вибраної предметної області. В даній роботі обговорюється розповсюдження такого підходу на технологію побудови об'єктної моделі процесів.
Мова Українська
HTML формат Вовк В., Мушкевич Б.@nbsp
PDF формат Вовк В., Мушкевич Б.@nbsp
DOC формат Вовк В., Мушкевич Б.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти