Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Гудзь Р., Петльований А.
Назва статті Комплексний метод граничних елементів при моделюванні фізичних процесів у тілах з композиційних матеріалів
Анотація Розглянуто проблему розширення області застосування комплексного методу граничних елементів до розв’язування задач теорії потенціалу, ускладнених наявністю в однорідних тілах систем неоднорідних включень. Запропоновано конкретний алгоритм моделювання розв’язку плоскої змішаної крайової задачі для основного рівняння стаціонарного поля в однозв’язній області за умови, що характеристика середовища є неперервною функцією, сталою скрізь у цій області, за винятком скінченної сукупності підобластей, де залежить від координат. Система рівнянь для знаходження вузлових значень побудована за методом зважених нев’язок, уведених як для крайових умов, так і для областей локальних включень. На підставі проведених числових досліджень зроблено низку висновків, зокрема, про розширення сфери використання комплексного методу граничних елементів.
Мова Українська
PDF формат Гудзь Р., Петльований А.@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти