Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична


Випуск
38
Том ч.1
Рік 2005
І. Демчук, С. Мудрий, А. Якимович, В. Дацко  Вплив в'язкості розчинів ефірів целюлози на процес нанесення полімерних оболонок у псевдозрідженому шарі // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 3-7
Ю. Сідор, Ф. Ковац  До питання моделювання процесів декарбюризації в електричних сталях // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 8-17
О. Хоменко, О. Ющенко  Синергетична теорія плавлення ультратонкої плівки мастила // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 18-29
Д. Міколай, А. Севцік  Ефект гарячої ковкості у бездефектних слябах низьковуглецевих сталей // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 30-35
В. Русов, В. Павлович, В. Тарасов, В. Шевченко, В. Большаков  Не пов'язані з b розпадами спектри електронів, опромінюваних тепловими нейтронами фольги з 235U та 239Pu, отримані методом Монте-Карло // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 36-40
C. Волощук  Гетерогенна хемілюмінесценція кристалофосфорів. Аналіз та порівняння з експериментальними даними // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 41-44
М. Бордюк, Т. Шевчук  Енергетичні взаємодії структуроутворень гетерогенних полімерних систем на основі лінійних аморфних полімерів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 45-52
Т. Смірнова  Використання алюмінію для перетворення графіту в алмаз при високих статичних тисках і температурах // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 53-56
К. Шпортько, Ю. Пасічник, О. Гонтарь, В. Горохов  Дослідження структури "алмазоподібна плівка на монокристалі карбіду кремнію" методом спектроскопії ІЧ відбивання // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 57-65
О. Ананьїна, А. Котляров, О. Яновський  Моделювання адсорбції Al на чисті упорядковані поверхні Ge (100) // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 66-73
С. Старик, О. Гонтар, Б. Горштейн  Алмазоподібні вуглецеві плівки в ахроматичних просвітлювальних багатошарових покриттях // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 74-77
В. Русов, В. Тарасов, Т. Крижанівська  Механізми радіаційної повзучості металевого уранового палива та її температурні нелінійності // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 78-84
С. Шевчук, В. Квасниця, І. Білоусов, О. Заневський  Морфологія монокристалів алмазу, отриманих методом перекристалізації вуглецю в області термодинамічної стабільності // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 85-88
С. Левицький, І. Лисий, Н. Полянчук, А. Понеділок  Вплив домішок на спектри поглинання світла у халькогенідних сполуках As2S3 і As2Se3 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 89-95
В. Грабовський, О. Дзендзелюк, О. Мельник  Спектрометричні дослідження накопичення радіонуклідів у грибах західного регіону України // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 96-103
О. Янчук  Властивості гетеропереходів InSe-ZnSe // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 104-107
O. Григор'єва  Фазові перетворення в разі кристалізації аморфних сплавів системи Fe-В // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 108-110
П. Трохимчук  Проблеми неадіабатичної взаємодії оптичного випромінювання з інтерметалічними напівпровідниками // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 111-113
В. Крівцов, Ю. Максимцев  Дослідження явищ антипластифікації та пластифікації полівінілхлориду методами інфрачервоної та акустичної спектроскопії // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 114-117
Б. Нечипорук, О. Парасюк, М. Волошин  Дослідження структури халькогенідних стекол системи HgS-GeS2 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 118-121
В. Шевчук, І. Каюн  Температурна залежність діелектричних та електричних властивостей кристалів PbWO4 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 122-134
О. Лисенко, О. Кравець, С. Губарєв  Дослідження динаміки охолодження під час загартування сплавів з рідкого стану // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 135-146
О. Лисенко, Н. Коровіна, В. Гіржон  Особливості процесів теплоперенесення та кристалізації в умовах лазерного надшвидкого загартування металів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 147-156
С. Коломієць  Аналіз стійкості граничного циклу в динаміці лазерів на твердому тілі // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 157-162
Н. Сахарова, О. Шеховцов, Р. Шурінов  Пластичні ротації у двовимірних полікристалах алюмінію // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 163-167
Д. Бородай, І. Коломієць, М. Бородай  Дослідження оптичних характеристик теплозахисних покриттів космічного корабля "Буран" // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 168-174
В. Кулінський, В. Ратушна  Ефективний гамільтоніан системи в околі трикритичної точки // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 175-182
В. Надточій, М. Голоденко, Д. Москаль  Про фізичний механізм виникнення дислокацій у приповерхневих шарах Ge під дією лазерного опромінювання мілісекундної тривалості // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 183-190
В. Цалий  Характеристичні температури Дебая аморфних телуридів Ga та In // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 191-193
Б. Павлишенко, Р. Кунанець, К. Мазяр  Використання Java-технологій для Web-інтерфейсів пошукових систем // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 194-196
В. Роганков, Т. Бедрова  Термодинамічні властивості переходу рідина-пара в лужних металах // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 197-202
А. Гуревич, В. Дмитрієв, А. Терехов, Т. Чаговець  Електронні та магнітні властивості сполук RNi5-XCuX // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 203-206
В. Швець, Є. Малиновський, М. Попряга, С. Дацько, С. Савенко  Теорія збурень і температурна залежність електроопору простих невпорядкованих металів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 207-215
В. Швець, М. Попряга, Є. Малиновський, С. Савенко, С. Дацько  Теорія збурень для електроопору перехідних невпорядкованих металів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 216-223
O. Григор'єва  Вплив кремнію на магнітні характеристики та інтервали стабільності аморфних сплавів Fe-Si-B // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 224-230
І. Курило, І. Рудий, І. Вірт, І. Лопатинський, М. Фружинський  Початкові стадії росту та формування структури плівок II-VI, отриманих різними методами // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 231-234
В. Русов, В. Тарасов, Д. Літвінов  Крос-кореляційна спектрометрія реакторних антинейтрино // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 235-241
Р. Явецький  Отримання монокристалів літій-гадолінієвого борату, активованого європієм Li6Gd(BO3)3:Eu3+ // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 242-246
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти