Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична


Випуск
38
Том ч.2
Рік 2005
В. Капустяник, А. Батюк, Ю. Корчак  Модифікація термохромних властивостей кристалів [NH2(C2H5)2]2CuxZn1-xCl4 (x=0,5; 1) // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 247-257
О. Сидор  Створення та дослідження фоточутливих структур на основі бар'єру Шоткі In/CuInSe2 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 258-261
М. Киселюк, С. Левицький, Н. Мельник  Вплив домішок на тип провідності сполук на основі PbTe // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 262-267
В. Iванов  Час спінової релаксації у симетричних квантових ямах напівпровідників АIIIВV // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 268-271
В. Боледзюк  Дослідження процесів інтеркаляція-деінтеркаляція водневих інтеркалатів InSe // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 272-275
С. Круковський, Б. Коман, Н. Струхляк  Гетерофотоелементи p AlGaAs/n GaAs підвищеної ефективності з шаром GaAs, комплексно легованим Al та Yb // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 276-283
В. Скорохода, О. Гриценко, О. Суберляк, А. Ємчура  Вплив природи наповнювачів на експлуатаційні властивості полімерних гідрогелів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 284-287
В. Русов, В. Тарасов, Т. Бориков  Пружно-пластичний розвиток тріщини в разі опромінення і циклічних навантажень, зумовлених термоакустичною нестійкістю теплоносія в активній зоні // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 288-293
Н. Доманцевич  Зміна структури та властивостей аморфних полімерних плівок з додаванням модифікувальних елементів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 294-299
В. Цалий, Р. Венгренович, З. Цалий, В. Томаш, А. Москалюк  Рентгенографічні дослідження структури аморфних сплавів системи Ga-Te // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 300-303
Д. Ман, Р. Ольшава, М. Подоляк, Г. Енгель  Вплив температури на формування електричних доменів у дипольній системі ліпідних мембранних шарів - комп'ютерна модель // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 304-309
З. Бонк  Про роль мультифононних комплексів у формуванні надпровідного стану // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 310-315
П. Григель, В. Томашевіч, Г. Вішнєвскі  Дослідження енергетичної густини станів у фталоціанінах міді методом модульованих фотострумів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 316-322
З. Стемпень  Взаємодія водню з (111) площиною нікелю у сильному електричому полі // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 323-328
М. Цвірко  Про ефективну люмінесценцію комплексів лантанідів (ІІІ) у близькій інфрачервоній ділянці // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 329-335
А. Томашевська, З. Стемпень  Поверхні потенціальної енергії іона H3+ // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 336-343
Т. Горецкі, К. Ксьонжек  Вакансійна модель плавлення та зміна теплоємності під час плавлення у кристалах інертних газів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 344-348
К. Ксьонжек, Т. Горецкі  Вакансії та зміни поверхневої енергії лужних галоїдів у разі переходу через точку плавлення // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 349-353
Є. Якубчик  Вивчення кристалізації металічних стекол Co-Ni-Si-B за результатами вимірювання сталої Холла та електроопору // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 354-360
Є. Якубчик, М. Якубчик, З. Стемпень  Вплив відпалу на структурні та траспортні властивості сплаву Fe28Ni50Si9B13 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 361-369
С. Шарска, Й. Кавагучі  Екзоелектронна емісія з костей і керамічних біоматеріалів // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 370-377
Я. Олесік  Дослідження невідтворюваності у явищі польової електронної емісії // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 378-390
С. Канія, М. Вєчорек, Й. Свьонтек  Дрейфова рухливість електронів в аморфних тетраценових плівках // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 391-398
Ч. Гурецкі, Т. Гурецкі, А. Журавська, Р. Головчак, С. Ваке  Вивчення кінетики фазових переходів у напівпровідникових халькогенідах AsxSe100-x за допомогою диференційного термічного аналізу та екзоелектронної емісії // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 399-403
Ч. Гурецкі, Т. Гурецкі, З. Міхно, Ш. Шимура  Поверхнева та об'ємна кристалізація металічних стекол Fe90Zr7B3: дослідження за допомогою диференційного термічного аналізу та вивчення екзоелектронної емісії // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 404-408
М. Подоляк, Г. Енгель, Д. Ман  Вплив хлоридів на електричні властивості фільтрів, збагачених лауриновою кислотою // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 409-416
М. Якубчик, Г. Копицяк  Масоперенесення в процесах кристалізації // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 417-421
К. Пердута, П. Бронгель, М. Пясецкий, Х. Фукунага, Я. Зброшчик  Температурні залежності магнітних властивостей сплавів Fe85.4Zr6.8-XMXB6.8Cu1 (M=Nb, Mo,Ti, X=0,1) // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 422-428
Р. Головчак, О. Шпотюк, М. Шпотюк, Ч. Гурецькі, А. Коздрась, С. Шимура  Радіаційно-індуковане старіння халькогенідних стекол As10Se90 // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 429-440
З. Томашик, І. Стратійчук, В. Томашик, С. Дригибка  Хімічне полірування поверхні монокристалів CdTe, ZnxCd1-xTe та CdxHg1-xTe травильними композиціями системи H2O2-HBr-етиленгліколь // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 441-448
А. Слензак, Й. Ясік-Слензак, Й. Вонсік, К. Слензак  Концентраційні ефекти в граничних шарах дифузійних потоків електролітичних розчинів через горизонтально розташовану полімерну мембрану // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 449-466
Б. Ковальчик, П. Брагель, Б. Ярош  Структура та термічний розклад координаційних сполук Al, Zn і La з 3-феніл-1-метилпіразоло [3,4-b] квіноліно-6-карбоксиліновою кислотою // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Випуск  38, 2005.- С. 467-471
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти