Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Відповідальний редактор
проф. Іван Вакарчук
Відповідальний секретар
проф. Іван Болеста
Редакційна колегія
проф. І. Вакарчук (головний редактор), проф. Й. Стахіра (заступник головного редактора), проф. І. Болеста (відповідальний секретар), проф. Л. Блажиєвський, проф. М. Ваврух, проф. А. Волошиновський, проф. Я. Довгий, проф. В. Капустяник, проф. Р. Луців, доц. Б. Новосядлий, проф. Б. Павлик, проф. І. Половинко, проф. М. Романюк, проф. В. Савчин, проф. З. Стасюк, доц. В. Ткачук, проф. Я. Шопа, проф. П. Якібчук
Адреса
Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, факультет електроніки, вул. Драгоманова, 50 79005 Львів
Телефон
+38 032 239-43-29
Електронна пошта
visnyk@electronics.wups.lviv.ua
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти