Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори В. Горшков, М. Соскін, А. Хорошун
Назва статті “ГІДРОДИНАМІЧНІ” ОПТИЧНІ ВИХОРИ
Анотація Розроблено теорію, яка описує причини виникнення вихрових структур у світлових пучках з початково гладким хвильовим фронтом завдяки комбінуванню та проходженню дугової. Математична модель дає змогу проаналізувати поширення поперечних хвиль збурення і простежити еволюцію дифрагованого пучка в просторі. Описано два можливі механізми утворення вихрових структур у світловому полі. Аналоги цих механізмів утворення проведені з магнітогідродинамічною нестійкістю нейтрального струмового шару і гідродинамічною нестійкістю тангенціальної складової швидкості рідини. Розкрито причини виникнення цих двох типів вихрових структур. З’ясовано, що всі можливі випадки, лінійне і нелінійне утворення вихрових структур можна описати за розробленою математичною і фізичною моделлю.
Мова Англійська
PDF формат В. Горшков, М. Соскін, А. Хорошун@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти