Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори В. Дмитрiєв, М. Пренцлау, І. Золочевський, Л. Іщенко, Б. Котур, В. Сускі , Е. Талік, А. Терехов
Назва статті ДОСЛІДЖЕННЯ АНІЗОТРОПІЇ ПИТОМОГО Й ПОВЕРХНЕВОГО ЕЛЕКТРООПОРУ МОНОКРИСТАЛІВ YFe4Al8 ТА ScFe4Al8 В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 4,2–300 К
Анотація Уперше досліджено анізотропію питомого й поверхневого електроопору монокристалів YFe4Al8 та ScFe4Al8 паралельно і перпендикулярно до напряму їхнього росту в температурному інтервалі 4.2–300 К. З’ясовано, що електропровідність паралельно до напряму росту монокристалів вища, ніж перпендикулярно. Вперше в цих монокристалах виявлені явища надпровідності та магнітоопору (у слабких магнітних полях – одиниці та десятки ерстедів). Доведено, що на фоні анізотропії електропровідності явища антиферомагнітного упорядкування, надпровідності та негативного магнітоопору ізотропні.
Мова Українська
PDF формат В. Дмитрiєв, М. Пренцлау, І. Золочевський, Л. Іщенко, Б. Котур, В. Сускі , Е. Талік, А. Терехов@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти