Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори В. Фурман
Назва статті ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗСІЯННЯ ЕФЕКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІОННОГО ЗАЛИШКУ МЕТАЛУ
Анотація На підставі методу фазових функцій виконано в єдиному підході аналіз з визначення критеріїв і вимог до методів одноелектронного на-ближення в теорії розсіяння та до побудови потенціалів електрон – іонної взаємодії із поведінки фазових функцій розсіяння. Із дослідження поведінки логарифмічних похідних хвильових функцій електронів прові-дності визначено ефективні параметри і характеристики квантового роз-сіяння для потенціалів іонних залишків у кристалах металу та отримано співвідношення для розрахунку функціональних залежностей.
Мова Українська
PDF формат В. Фурман@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти