Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори Г. Коваленко, І. Шуда
Назва статті ЛОКАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТВЕРДОТІЛЬНОГО ЛАЗЕРА З МОДУЛЯТОРОМ ДОБРОТНОСТІ І КВАДРАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
Анотація Алгоритм теорії біфуркації зародження циклу застосовано для вивчення динаміки класичної моделі твердотільного лазера з керованою добротністю резонатора і квадратичним навантаженням. Одержано критерії стійкості граничних циклів, що виникають навколо стаціонарних розв’язків у разі проходження одного з параметрів через біфуркаційне значення. Виявлено залежність стійкості від структури модулятора добротності і наявності квадратичного навантаження. Знайдено наближений розв’язок з точністю до квадрата малого параметра. З’ясовано, що віднесення стаціонарного розв’язку до незалежних параметрів спрощує критерії стійкості і дає змогу іноді перейти від критерію стійкості до інтервалу стійкості як зручнішого в користуванні.
Мова Українська
PDF формат Г. Коваленко, І. Шуда@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти