Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори О. Хоменко, Д. Харченко, О. Ющенко
Назва статті ПЕРЕХІД МІЖ РЕЖИМАМИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ З УРАХУВАННЯМ ФЛУКТУАЦІЙ ХАРАКТЕРНОГО ЧАСУ ПРИСКОРЕННЯ/ГАЛЬМУВАННЯ
Анотація Досліджено перехід між режимами транспортного потоку (ідеальним рухом автомобілів та затором на дорозі) для однорідної моделі послідовного руху автомобілів з урахуванням флуктуацій характерного часу прискорення/гальму-вання, які описує процес Орнштейна–Улєнбєка. Досліджено поведінку найбільш імовірного відхилення інтервалу між машинами від його оптимального значення та побудовано фазову діаграму системи для супер– та субкритичного режимів формування транспортного затору. Для першого режиму флуктуації характерного часу прискорення/гальмування приводять до співіснування ідеального руху автомобілів та транспортного затору, що характерно для фазового переходу першого роду. Для другого режиму знайдено два стійкі стани, що відповідають ненульовим значенням відхилення інтервалу, за яких можливе утворення затору та стислого руху машин. Використовуючи метод фазової площини, проаналізовано кінетику переходів системи, що відповідають різним ділянкам фазової діаграми для обох режимів.
Мова Англійська
PDF формат О. Хоменко, Д. Харченко, О. Ющенко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти