Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори М. Каркульовська
Назва статті ПРО МОДЕЛЮВАННЯ СПЕКТРІВ ВІДБИТТЯ У НАБЛИЖЕННІ ДВОПРОМЕНЕВОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ
Анотація Проаналізовано застосування методу двопроменевої інтерференції світла з метою для моделювання спектрів відбиття для мікродисплеїв на рідких кристалах. З’ясовано, що в разі послідовного врахування амплітуд відбитих хвиль і тих, що пройшли крізь межу поділу, амплітуда результівної хвилі r13 = r1+Sr1k-1r2k(1-r1)1-kexp(-ikd) . Згідно з цією формулою спектр відбиття світла плоско паралельним екраном у двопроменевому наближенні можна обчислити за формулою R(l) = r12 + (1-r12)2r22 +2r1r2(1-r12)cosd(l) , де d(l) – його фазова товщина.
Мова Українська
PDF формат М. Каркульовська@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти