Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори Д. Шаповалов, О. Гомонай
Назва статті ВЛАСТИВОСТI АНТИФЕРОМАГНIТНО–НЕМАГНIТНИХ БАГАТОШАРОВИХ СТРУКТУР У ЗОВНIШНЬОМУ МАГНIТНОМУ ПОЛI
Анотація Розглянуто вплив зовнiшнього магнiтного поля на рiвноважну структуру та магноннi спектри надґраток, складених з антиферомагнiтних та немагнiтних шарiв, якi перемежовуються, наприклад MnTe/ZnTe. Сильна магнiтопружна взаємодiя мiж поздовжніми коливаннями АФМ векторiв та поперечними акустичними фононами спричинює поширення магнiтних збуджень перпендикулярно до площини плiвки.
Згiдно з результатами обчислень магнiтне поле, яке ортогональне площинi плiвки, не впливає на рiвноважну магнiтну структуру, однак спричинює те, що щiлина в спектрi поздовжніх магнонiв квадратично залежить вiд поля, що може бути перевiрено експериментально. Випадково спрямоване в площинi плiвки поле зумовлює спiн–флоп перехiд та вiдхилення АФМ вектора вiд напрямiв легкого намагнiчення, однак не впливає суттєво на спектри поздовжніх магнонiв. Значення поля спiн–флоп переходу залежить вiд пружних констант матерiалу та спiввiдношення товщин шарiв надґратки.
Мова Англійська
PDF формат Д. Шаповалов, О. Гомонай@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти