Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори Ю. Сідор, Ф. Ковач
Назва статті КВАНТИФІКАЦІЯ СТРУКТУР ІЗОТРОПНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СТАЛЕЙ
Анотація Запропоновано оригінальний метод оцінки середнього значення розміру зерен у негомогенних структурах і параметр, що описує гомогенність структури за допомогою цифрового аналізатора зображень. Визначено основні типи ізотропних структур. Теоретично розраховано коефіцієнт гомогенності для рівно– і нерівноосьових структур. З’ясовано, що для поліедричних і нерівноосьових структур коефіцієнт гомогенності дорівнює одиниці. Значення середнього розміру зерен неізотропних структур оцінено, як сума середніх значень гомогенних груп зерен.
Мова Англійська
PDF формат Ю. Сідор, Ф. Ковач@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти