Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори Г. Сукач, В. Кідалов, А. Ревенко, Ю. Яценко, А. Байда
Назва статті ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ ТОНКИХ ПЛІВОК GaN:Mg, ВІДПАЛЕНИХ У ПЛАЗМІ АЗОТУ
Анотація Розглянуто вплив відпалювання в атомарному азоті на спектри фотолюмінесценції плівок GaN:Mg. Зафіксовано значне зменшення блакитної фотолюмінесценції донорно–акцепторних пар та екситонної фотолюмінесценції. У разі відпалювання у радикалах азоту при температурі 750 С виявлено смуги з максимумом 3,27 та 3,42 еВ. Для отримання радикалів азоту використано аміак.
Мова Українська
PDF формат Г. Сукач, В. Кідалов, А. Ревенко, Ю. Яценко, А. Байда@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти