Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори О. Гохман, В. Жуковський, А. Попов
Назва статті КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ МОДУЛІВ
Анотація Запропоновано комплексний підхід вивчення пружних властивостей текстурованих листів, що охоплює динамічний метод вимірювання модуля Юнга, метод спекл–інтерферометрії для визначення коефіцієнта Пуассона і рентгенівський метод знаходження інтегральних характеристик текстури, що виражають кристалографічний зв’язок пружних властивостей прокатаних листів і кристалітів, які їх складають.
Мова Українська
PDF формат О. Гохман, В. Жуковський, А. Попов@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти