Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори В. Козаченко, О. Пазульська
Назва статті ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОТЕРМОАКУСТИЧНОГО ЕФЕКТУ В НАПІВПРОВІДНИКАХ З П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ
Анотація Теоретично й експериментально досліджено фототермоакустичний ефект у напівпровіднику з п’єзоелектричною реєстрацією акустичних коливань. Розглянуто шарувату структуру напівпровідник–п’єзоелектрик у вигляді тонкої пластинки. З’ясовано, що напівпровідникові властивості у випадку, коли довжина дифузії носіїв заряду набагато менша від товщини напівпровідника, не впливають на фототермоакустичний ефект у напівпровіднику.
Мова Українська
PDF формат В. Козаченко, О. Пазульська@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти