Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори О. Кривець, М. Петровський
Назва статті ЕЛЕКТРОННО–ХВИЛЬОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІДСИЛЕННЯ КОЛИВАНЬ У ВІДКРИТОМУ ХВИЛЕВОДІ З МЕТАЛО–ДІЕЛЕКТРИЧНИМ ШАРОМ
Анотація Розвинуто лінійну самоузгоджену теорію підсилювача на ефекті Сміта–Парселла, що враховує вплив метало–діелектричного шару та товщини електронного потоку на умови збудження коливань у відкритому хвилеводі. Отримано і проаналізовано дисперсійне рівняння системи у довгохвильовому наближенні. Проведено експериментальне моделювання хвильових процесів в електродинамічній системі підсилювача. Описано методику та схему експериментальної установки, на якій реалізований комплекс вимірювань просторових і хвилевідних характеристик досліджуваної системи.
Мова Українська
PDF формат О. Кривець, М. Петровський@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти