Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори І. Тягур
Назва статті РІВНЯННЯ СТАНУ ТА КРИТИЧНА ТОЧКА РЕЧОВИНИ
Анотація Розглянуто основні рівняння стану речовини, пояснено явище критичної точки та передумови її виникнення. На підставі знайдених залежностей та певних відомих співвідношень запропоновано формули для розрахунку критичних параметрів речовини за умови наявності температури кипіння та діаметра молекули цієї речовини. Розраховані критичні параметри задовільно узгоджуються з літературними даними, визначеними експериментально. Досліджено термограму індію, розраховано питому сховану теплоту плавлення, ентропію плавлення та стрибок об’єму в точці плавлення.
Мова Українська
PDF формат І. Тягур@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти