Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори О. Плевако, Р. Головащенко
Назва статті ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЬОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІДКРИТИХ РЕЗОНАТОРІВ
Анотація Описано комп’ютеризований експериментальний стенд, що дає змогу досліджувати спектральні й енергетичні характеристики, а також вивчати розподіл електромагнітного поля у відкритих резонансних структурах та у вільному просторі в міліметровому діапазоні довжин хвиль. За його допомогою досліджено характеристики відкритих діелектричних, дводзеркальних та діжкоподібних резонаторів.
Мова Українська
PDF формат О. Плевако, Р. Головащенко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти