Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори Б. Будний
Назва статті ВАРІАЦІЙНА ТЕОРІЯ ЗБУРЕНЬ ДЛЯ РЕЛЯТИВІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК
Анотація Розглянуто можливість застосування варіаційної теорії збурень для розрахунку термодинамічних характеристик релятивістичної системи заряджених частинок. Як модель вибрано електронний газ у полі компенсувального фону. В результаті оптимізаційної процедури для варіаційної функції Ґріна отримано рівняння Дайсона. Масовий оператор виражено через варіаційну функцію Ґріна у вигляді, що відповідає наближенню Гартрі–Фока. Отримано вирази для одночастинкової функції Ґріна і кореляційної функції 4–струмів. Підсумовано низку кільцевих діаграм варіаційної теорії збурень.
Мова Українська
PDF формат Б. Будний@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти