Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори С. Свелеба, О. Семотюк, І. Катеринчук, О. Фіцич
Назва статті ПОДВІЙНІ ПЕТЛІ ГІСТЕРЕЗИСУ В НЕСУМІРНИХ ФАЗАХ КРИСТАЛІВ [N(CH3)4]2ZnCl4, [N(CH3)4]2CuCl4, [N(CH3)4]2CoCl4
Анотація Досліджено вплив електричного поля, механічного напруження на двозаломлювальні та діелектричні властивості кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4, [N(CH3)4]2CuCl4 , [N(CH3)4]2CoCl4 у несумірній фазі. З’ясовано, що у певних сумірних областях несумірної фази простежу-ються подвійні петлі гістерезису двох типів. Ці петлі пояснюють взаємо-дією несумірної та сумірної періодичностей у кристалі та переходом від однієї сумірної області до іншої.
Мова Українська
PDF формат С. Свелеба, О. Семотюк, І. Катеринчук, О. Фіцич@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти