Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори І. Оленич, Л. Монастирський, М. Панасюк, Л. Морозов
Назва статті ВПЛИВ ПЛАЗМОВОЇ ОБРОБКИ ІОНАМИ РТУТІ Й АРГОНУ НА ПРОЦЕСИ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАРЯДІВ У ПОРУВАТОМУ КРЕМНІЇ
Анотація Досліджено особливості перенесення зарядів у поруватому кремнії, імплантованому іонами ртуті та аргону методами вольт–амперних характеристик, термостимульованої деполяризації і провідності. Вивчено релаксаційні процеси нестаціонарної фотопровідності та оцінено час існування носіїв заряду в ПК. Отримані експериментальні результати свідчать про наявність у поруватому кремнії локально заряджених ділянок, які розміщені в сильних електричних полях.
Мова Українська
PDF формат І. Оленич, Л. Монастирський, М. Панасюк, Л. Морозов@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти