Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори Т. Кулай
Назва статті ФОНОННІ СПЕКТРИ КРИСТАЛА Cs2CdI4 В ДАЛЕКІЙ ІНФРАЧЕРВОНІЙ ДІЛЯНЦІ
Анотація Виконано теоретико-груповий аналіз А і В модифікацій Cs2CdI4, з використанням методу позиційної симетрії. Отримано спектр В-Cs2CdI4 у далекій інфрачервоний ділянці. Методом дисперсійного аналізу визначено параметри коливних осциляторів кристала В-Cs2CdI4 в далекій ІЧ ділянці. З експериментальних результатів оцінено ефективну силову сталу взаємодії Сs+–CdI42-, а також ефективні заряди іонів у кристалі В-Cs2CdI4.
Мова Українська
PDF формат Т. Кулай@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти