Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори В. Стадник, М. Романюк, В. Курляк
Назва статті ПРО ДРУГУ ІЗОТРОПНУ ТОЧКУ В КРИСТАЛАХ СЕГНЕТОВОЇ СОЛІ
Анотація Досліджено дисперсію та баричну залежність двопромене-заломлення кристалів сегнетової солі в ближній інфрачервоній ділянці спектра (до 2000 нм). Підтведжено наявність другої точки інверсії знака двопроменезаломлення в цьому діапазоні частот; розраховано спектральні залежності комбінованих п’єзооптичних сталих; побудовано температурно–спектрально–баричну діаграму точки ІЗД кристалів СС; доведено, що спектральні зміни п’єзооптичних сталих при наближенні до точки ІЗД нагадують їхні температурні зміни в разі наближення до точки фазового переходу.
Мова Українська
PDF формат В. Стадник, М. Романюк, В. Курляк@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти