Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 37
Автори І. Хвищун, Б. Квятковський
Назва статті ЗАСТОСУВАННЯ PSPICE ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
Анотація Досліджено використання систем автоматизованого проектування для оцінки стійкості систем автоматичного керування. Розглянуто методику побудови оптимальних з погляду економії машинних ресурсів, схем заміщення функціональних блоків систем автоматичного керування. Описано можливості PSpice для побудови частотних годографів з застосуванням перетворень Лапласа на прикладах досліджень кількох систем.
Мова Українська
PDF формат І. Хвищун, Б. Квятковський@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти