Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори А. Волошиновський
Назва статті ОСТОВНО–ВАЛЕНТНА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ ШИРОКОЩІЛИННИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ КРИСТАЛІВ
Анотація Наведено результати дослідження остовно–валентної люмінес-ценеції (нового типу власного свічення широкощілинних кристалів) у широкому класі сполук, яка виникає при рекомбінації валентних електронів та остовних дірок катіона. Проаналізовано закономірності, умови виникнення та спостереження власної, а також домішкової остовно–валентної люмінесценції. Обгрунтовано квазімолекулярну модель ОВЛ для пояснення власної та домішкової остовно–валентної люмінесценції.
Мова Українська
PDF формат А. Волошиновський@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти