Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори М. Ковальчук, М. Гірняк
Назва статті ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ФРАУНГОФЕРОВИХ ЛІНІЙ У СОНЯЧНІЙ ФОТОСФЕРІ
Анотація Проведене кількісне дослідження фізичних умов у сонячній атмосфері. Базою такого дослідження є каталог спостережуваних ліній фраунгоферового спектра Сонця. Для отримання інформації про різні глибини сонячної фотосфери – від її основи (H = 0–40 км) до зовнішніх шарів (H = 350–400 км) використано лінії різної інтенсивності та різних потенціалів збудження й іонізації. Узгодження теоретичних профілів та еквівалентних ширин із спостережуваними дало змогу вияснити механізми утворення ліній поглинання, врахувати вплив ефектів відхилення від локальної термодинамічної рівноваги, обчислити глибини формування ліній тощо. Розрахунки теоретичних профілів та еквівалентних ширин ліній виконані шляхом розв’язування рівняння перенесення випромінювання з використанням сучасної моделі атмосфери Сонця.
Мова Українська
PDF формат М. Ковальчук, М. Гірняк@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти