Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори О. Миколайчук, Н. Луцик, В. Присяжнюк, О. Буберняк
Назва статті ВПЛИВ УМОВ ОСАДЖЕННЯ НА СТРУКТУРУ КОНДЕНСАТІВ Gd-Fe
Анотація Досліджено сполуки GdFe2, GdFe5, Gd2Fe17. Їхні конденсати одержували методом термічного напилення на свіжі відколи монокристалів NaCl при температурах підкладок 300 і 500 К. Електронографічні дослідження проводили на електронному мікроскопі УЕМВ-100К; дослідження термічної стабільності плівок – у колоні мікроскопа за допомогою приставки ПРОН-2 зі швидкістю нагрівання 10 К/хв.
Електронограми від плівок усіх досліджуваних сполук (температура підкладки 300 К) мають дифузійний гал. Це свідчить про аморфну структуру плівок з перевагою єдиного типу найближчого міжатомного упорядкування. Ці плівки мають високу термічну стійкість. Кристалізація аморфних плівок GdFe2 починається при температурі 720 К, а аморфна структура плівок GdFe5 стабільна навіть при температурі 850 К.
Плівки, отримані при температурі підкладки 500 К, мають дрібнодисперсну полікристалічну структуру. Визначено міжплощинні відстані і розшифровано структуру досліджуваних плівок.
Мова Українська
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти