Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори В. Купрієвич, О. Капітанчук, О. Шрамко
Назва статті БАГАТОЗАРЯДОВІ АНІОНИ ФУЛЕРЕНУ C60: ІКОСАЕДРИЧНА СИМЕТРІЯ ТА ЕЛЕКТРОННА КОРЕЛЯЦІЯ
Анотація Досліджено залежності енергетичних характеристик моно- та діаніону фулерену C60 від розташування нижніх вакантних одноелектронних термів та виду модельного потенціалу електрон-електронної (е-е) взаємодії. До розрахунку корельованих багатоелектронних станів застосовано метод конфігураційної взаємодії з повним урахуванням ікосаедричної симетрії молекули фулерену. З’ясовано, що потенціал, який звичайно використовують у теорії спряжених систем, порівняно з іншими потенціалами якісно ліпше відтворює реальну енергетику аніонів.
Мова Українська
PDF формат В. Купрієвич, О. Капітанчук, О. Шрамко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти