Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори В. Маслюк, В. Різак, І. Різак
Назва статті AB INITIO РОЗРАХУНОК ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АНІОНІВ БЕЗВОДНИХ БОРАТІВ [B3O6]3-, [B3O7]5- і [B4O9]9-
Анотація Наведено дані розрахунку з перших принципів електронних та коливальних спектрів аніонів боратів [B3O6]3-, [B3O7]5- і [B4O9]9- кристалів b-BaB2O4, LiB3O5, Li2B4O7 з використанням кластерного наближення. Пояснено тонку структуру глибоких енергетичних рівнів валентної зони кристалів b-BaB2O4, LiB3O5, Li2B4O7. З’ясовано узгодження розрахованих та експериментальних частот, інтенсивностей ІЧ та КР спектрів для кристалів b-BaB2O4, LiB3O5, Li2B4O7.
Мова Українська
PDF формат В. Маслюк, В. Різак, І. Різак@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти