Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори Г. Чуйко, В. Івченко, Н. Дон
Назва статті ОТРИМАННЯ ГАМІЛЬТОНОВОЇ МАТРИЦІ ДЛЯ КРИСТАЛІВ КЛАСУ A3ІІ B2 V З СИМЕТРІЙНИХ МІРКУВАНЬ
Анотація Упорядковані тетрагональні фази сполук типу A3ІІ B2 V не сильно відрізняються від свого упорядкованого кубічного прототипу за структурою. Це дає змогу розглядати елементарні комірки всіх упорядкованих модифікацій як трохи деформоване об’єднання декількох простіших кубічних комірок. Отже, гамільтонову матрицю для тетрагональних фаз можна отримати в межах “псевдокубічного” наближення з використанням симетрійних правил відбору та теорії збурень. Ми таку універсальну матрицю записали як для тетрагональних, так і для кубічних модифікацій. Наш вираз перетворюється у добре відомі моделі Кілдал або Кейна за деяких додаткових умов, зокрема, наявності центра симетрії в кристалах та/або їхнього повного розупорядкування, відповідно.
Мова Українська
PDF формат Г. Чуйко, В. Івченко, Н. Дон@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти