Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори А. Заворотний, В. Касьянюк
Назва статті ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНА ІНТЕРПОЛЯЦІЯ ЗОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТА, СФОРМОВАНОГО ОПТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ
Анотація На підставі ідеї багатокритеріальної оптимізації розроблено метод парето-оптимальної інтерполяції зображення об’єкта, сформованого оптичною системою за спотвореними шумами даними. Для випадку поступового надходження даних отриманий рекурентний метод парето-оптимальної інтерполяції. Наведені методи вибору параметра парето-оптимізації.
Мова Українська
PDF формат А. Заворотний, В. Касьянюк@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти