Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори С. Субота
Назва статті ВИНИКНЕННЯ ФАЗОВОЇ ДИСЛОКАЦІЇ ПІД ЧАС САМОДІЇ ГАУСОВОГО ПУЧКА СВІТЛА В НЕМАТИКУ
Анотація Теоретично досліджено можливість виникнення оптичної сингулярності у хвильовому фронті лазерного пучка, який проходить через комірку нематичного рідкого кристала. Рівноважний профіль директора визначений мінімумом повної вільної енергії. Вважають, що зчеплення зі стінками комірки жорстке. Мінімум функціонала чисельно розрахований двома методами: розв’язуванням рівняння Ейлера-Лагранжа та використанням методу Рітца (амплітуду пере-орієнтації директора записують у вигляді, подібному до профілю гаусового пучка). Виявилось, що явище переорієнтації директора порогове. Неоднорідний профіль директора приводить до модуляції показника заломлення, яка, відповідно, спричинює виникнення фазової сингулярності в когерентному пучку з початково гладким хвильовим фронтом. У наближенні геометричної оптики знайдено світлове поле відразу після комірки і, з використанням принципу Гюйгенса-Френеля виявлено в просторі фазову сингулярність. Виявлено, що утворюється кругова крайова дислокація.
Мова Українська
PDF формат С. Субота@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти