Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори М. Приходько, М. Лінтур, Л. Маркович
Назва статті ЕМІСІЯ ФОТОНІВ У РАЗІ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕКТРОНІВ З ПОВЕРХНЕЮ ЛУЖНО-ГАЛОГЕННИХ КРИСТАЛІВ
Анотація Методом електрон-фотонної спектроскопії досліджено спектральний склад оптичного випромінювання, що виникає під час бомбардування електронами середніх енергій (100-1000 еВ) поверхонь деяких лужно-галогенних кристалів, зокрема KBr, LiF, NaCl і NaF. Визначено два види досліджуваного випромінювання, різні за місцем локалізації і механізмом генерації. Це характеристичне випромінювання атомів лугу, розпорошених у збудженому стані бомбардувальним електронним пучком і неперервне випромінювання в широкій ділянці довжин хвиль, емітоване безпосередньо бомбардованою поверхнею. Проаналізовано можливі канали утворення цього випромінювання. Виміряно залежності інтенсивності характеристичного і неперервного випромінювання від параметрів пучка електронів та від температури досліджуваного зразка.
Мова Українська
PDF формат М. Приходько, М. Лінтур, Л. Маркович@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти