Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори М. Лінтур, Н. Аль-Дургам, Л. Маркович, І. Шароді, О. Штайнкуглер
Назва статті ЕЛЕКТРОН-ФОТОННА ЕМІСІЯ КРЕМНІЮ
Анотація Досліджено оптичне випромінювання, яким супроводжується бомбардування електронами з енергією 1000 еВ поверхні чистого монокристалу кремнію і вкритого напорошеними частинками Na i GeS, а також адсорбованими частинками залишкових газів у вакуумній камері. В спектральному діапазоні 200-800 нм випромінювання чистої поверхні кремнію є неперервним з максимумом близько λ=400 нм. У випадку поверхні кремнію, вкритої GeS, випромінювання також неперервне, однак максимум простежується поблизу λ=350 нм. На поверхні кремнію, яка вкрита натрієм, крім неперервного випромінювання з максимумом λ=360 нм, простежується випромінювання збуджених розпорошених атомів натрію, а також лінії десорбованого водню і молекулярні смуги десорбованих радикалів ОН і СN.
Мова Українська
PDF формат М. Лінтур, Н. Аль-Дургам, Л. Маркович, І. Шароді, О. Штайнкуглер@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти