Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори М. Капустей, Р. Плекан, В. Пойда, І. Хiмiч
Назва статті ТЕОРЕТИЧНИЙ ОПИС ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПЕКТРА КЛАСТЕРНИХ ЯДЕР В АДІАБАТИЧНОМУ ПІДХОДІ
Анотація Для відшукання енергетичного спектра кластерних атомних ядер, які моделюють ферично–симетричним парно–парним кором плюс два валентні нуклони на зовнішній оболонці, запропоновано гіперсферичний адіабатичний підхід. На базі методу ГАП створено цілісну адіабатичну тричастинкову оболонкову модель ядра для випадку сферично–симетричного ядра. В основі нової так званої адіабатичної тричастинкової оболонкової моделі ядра є використання як колективних змінних гіперсферичних координат, а також припущення про сепарабельність руху валентних нуклонів ядра на швидкий рух нуклонів по кутових змінних і адіабатичний (повільний) рух нуклонів уздовж гіперрадіуса та введення зручного для опису поняття потенціального терму нуклонів ядра Um (R) . Виконані в адіабатичному підході теоретичні розрахунки енергетичного спектра збуджених станів ядер добре узгоджуються з експериментальними даними, однак свідчать і про необхідність урахування ефектів поляризації парно–парного остова, тобто врахування деформації поля остова ядра тими нуклонами, які містяться в зовнішній незаповненій оболонці. В рамках адіабатичної тричастинкової оболонкової моделі ядра виконано також теоретичний опис стаціонарних станів деформованих ядер, середнє самоузгоджене поле яких модельоване анізотропним потенціалом Вудса–Саксона. Для числового знаходження енергетичного спектра стаціонарних станів деформованого ядра розроблено алгоритм та пакет прикладних комп’ютерних програм.
Мова Українська
PDF формат М. Капустей, Р. Плекан, В. Пойда, І. Хiмiч@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти